CAZANE MURALE CU CONDENSARE

Cazanele cu condensare sunt centrale termice cu combustie directă, cu cameră de ardere închisă care, cu ajutorul unui ventilator cu care este echipat, preia aerul necesar pentru ardere din exterior şi evacuează la exterior gazele de ardere. Prin reducerea temperaturii gazelor arse până la punctul de rouă, se recuperează căldura latentă de condensare a vaporilor ceea ce duce la creșterea randamentului cazanului.