ACUMULATOARE DE APĂ

În această secțiune sunt prezentate acumulatoarele de apă caldă menajeră și cele de apă răcită.

Acumulatoarele de apă caldă menajeră sunt folosite în aplicații în care consumul de ACM este neuniform, având perioade în care acesta depășește consumul mediu (perioade de vârf) cum ar fi hotelurile sau ansamble rezidențiale. Rezervoarele de ACM permit folosirea de generatoare de energie termică cu putere redusă.

Acumulatoarele de apă răcită sunt folosite în sistemele de climatizare și au numeroase avantaje: crește durata de viață a echipamentelor, flexibilitate în funcționare, intrețenere cu cheltuieli reduse, etc.